• slider 1
  • slider 2
  • slider 3

Kierowanie projektami

kierowanie projektamiPrzy procesach inicjowania i planowania projektów, przedsięwzięć, faz lub kolejnych etapów działalności przedsiębiorstwa wspieramy firmy w:
1. Budowie i określaniu strategii wdrażania i utrzymywania systemów IT obsługujących działalność operacyjną firmy, tj. systemów klasy ERP, CRM, HR , narzędzi e-business (z naciskiem na elektroniczną wymianę danych EDI), informacyjnych portali internetowych, sklepów internetowych oraz wszelkich narzędzi typu Workflow do automatyzacji codziennej pracy firmy.

2. Ustaleniu działań niezbędnych do znalezienia właściwego rozwiązania IT i/lub dostawcy systemu; łącznie z wypracowaniem kompletnych zapytań ofertowych oraz przygotowaniem realizacji procesu przetargowego.

3. Stworzeniu Karty Projektu wraz z określeniem stron projektu, harmonogramów, zakresu projektu ze szczególnym uwzględnieniem opisu ról i osób tworzących zespół projektowy.

Realizując dany projekt zarządzamy:

4. Procesami przetargowymi - pomagamy wybrać adekwatne do skali przedsiębiorstwa rozwiązania oraz dostawców.

5. Projektami wdrożeniowymi dla systemów zintegrowanych, projektami zmiany poprzednich wersji systemu (ang. upgrade), projektami tworzenia rozwiązań modelowych oraz ich lokalne adaptacje (ang. roll-out), a także projektami rozbudowy systemów i ich integracji.

6. Zmianami projektowymi i organizacyjnymi związanymi ze zmianą procesów biznesowych w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

7. Doborem zespołów projektowych, uczestniczymy w selekcji odpowiednich osób do prac.

8. Określeniem zakresu, budżetu i harmonogramu projektu.

Wspieramy firmy przy nieustannym monitoringu i kontroli efektywności prowadzonych przedsięwzięć informatycznych, oferujemy benchmarking i oceny ilościowe wdrożeń.

Przy zamykaniu projektu zapewniamy:

    - Pełną dokumentację.
    - Podsumowujący raport dla Zarządu.
    - Przedstawienie rekomendacji dalszego rozwoju systemów IT.
    - Zebranie nabytych doświadczeń z projektu (ang. lessons-learned) i ich prezentację dla Zespołu Projektowego.

Please publish modules in offcanvas position.